mathz.nu Asterisk Blacklist Hobby webbhotell

2009/01/03

HDPARM

Filed under: Server — Mathz @ 21:19

Jag har kört hdparm på några servrar och fattar inte varför resultatet blir som det blir.

mathz@media:~$ sudo hdparm -Tt /dev/md1
/dev/md1:
Timing cached reads:   1732 MB in  2.00 seconds = 865.88 MB/sec
Timing buffered disk reads:  718 MB in  3.00 seconds = 239.16 MB/sec

root@cpanel [/home/mathz]# hdparm -Tt /dev/md0
/dev/md0:
Timing cached reads:   9260 MB in  2.00 seconds = 4637.01 MB/sec
Timing buffered disk reads:  504 MB in  3.02 seconds = 166.78 MB/sec

space ~ # hdparm -Tt /dev/md/0
/dev/md/0:
Timing cached reads:   2504 MB in  2.02 seconds = 1239.35 MB/sec
Timing buffered disk reads:  202 MB in  3.01 seconds =  67.04 MB/sec

sun-x2200M2:~ # hdparm -Tt /dev/sda

/dev/sda:
Timing cached reads:   4148 MB in  2.00 seconds = 2075.73 MB/sec
Timing buffered disk reads:  240 MB in  3.03 seconds =  79.33 MB/sec

lkp5# hdparm -Tt /dev/sda (Paravitual)
/dev/sda:
Timing cached reads:   2560 MB in  2.00 seconds = 1280.17 MB/sec
Timing buffered disk reads:  244 MB in  3.01 seconds =  80.93 MB/sec

lkp5# hdparm -Tt /dev/sda (BusLogic)
/dev/sda:
Timing cached reads:   2472 MB in  2.00 seconds = 1236.17 MB/sec
Timing buffered disk reads:  312 MB in  3.01 seconds =  103.93 MB/sec

nas1:~$ sudo hdparm -Tt /dev/sda
/dev/sda:
Timing cached reads:   16418 MB in  2.00 seconds = 8217.38 MB/sec
Timing buffered disk reads: 2482 MB in  3.00 seconds = 827.24 MB/sec

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress