mathz.nu Asterisk Blacklist Hobby webbhotell

2009/08/07

Klippa mp3 filer

Filed under: Musik — Mathz @ 20:50

mp3cut -o output.mp3 -t 00:00:20+000-00:00:58+000 input.mp3

2009/08/05

Lame convert wav to mp3

Filed under: Musik — Mathz @ 18:31

How to convert wav to mp3 in Linux

lame [options] <infile> [outfile]

lame -V2 -h example.wav example.mp3

2009/08/04

Hem Automation

Filed under: Projekt — Mathz @ 08:21

Här ska jag försöka skissa lite på men tänkta styrning av hemmet.

Det roliga med BasicX är att man kan komma på hur mycket som helst man vill göra och även kan göra. Just BasicX är en ganska använd microkontroller. Kanske just för att den används i minirobot byggen.
Jag hoppas den ska klara av I2C komunikation, dels mellan två eller flera BX24 även till andra kretsar. Den stora frågan är hur lång kabel kan man ha mellan enheterna.
Grundtanken är att ha en manöverenhet i de flesta rum. Från varje enhet ska man kunna sytra ljud och ljus, just i det rummet. Vid utgången ska man kunna släcka alla lampor eller aktivera dimmers för lamporna i fönstren.
Tanken är att jag ska använda en BX24 koplad till datorns serieport som ska vara själva huvudenhet. Sedan på I2C bussen ska jag koppla in flera BX24 eller I2C kompatibla enheter.

Uppslag till saker som går att styra:
Ljud i rummen
Lampor i fönstren och i tak.
Grageport

Uppslag till saker som går att övervaka:
Frys
Kyl
Kaffebryggaren
Dörrarna låsta
Fönstren stängda

Olika “lägen”:
Gäster – Lamporna ska vara tända
Borta – Lamporna ska tändas och släckas
Hemma – Lamoprna ska släckas vid inställd tid. Tänds vid skymning

Frågor:
I2C busens max längd?
Antal enheter?

Jag har hittat en krets som använder BasicX eller Pbasic, detta är ganska bra val för mig eftersom jag har programerat basic/ASP/PHP

Man kan köpa delar från http://www.phanderson.com/basicx/index.html.
Frågan är om det finns på närmare håll och till en billig peng.

2009/08/03

OpenDNSSec

Filed under: Server — Mathz @ 13:28

http://www.opendnssec.org/

sudo aptitude install build-essential

http://trac.opendnssec.org/wiki/Signer/Install

Powered by WordPress