mathz.nu Asterisk Blacklist Hobby webbhotell

2014/03/27

Visa procedure i MySQL

Filed under: MySQL,Server — Mathz @ 09:06
SHOW PROCEDURE STATUS;
SHOW FUNCTION STATUS;

Powered by WordPress