mathz.nu Asterisk Blacklist Hobby webbhotell

2016/11/01

Micropyhton esp8266 JSON client

Filed under: esp8266 — Mathz @ 13:55

# Sample code to request the state fron JSON service.


API_PASSWORD = 'YOUR_PASSWORD'
URL = 'http://x.x.x.x:xxxx/api/states/'
ENTITY = 'sensor'
TIMEOUT = 30
PIN = 5

def get_data():
import urequests
url = '{}{}'.format(URL, ENTITY)
headers = {'x-ha-access': API_PASSWORD,
'content-type': 'application/json'}
resp = urequests.get(URL, headers=headers)
return resp.json()['state']

def main():
import machine
import time

pin = machine.Pin(PIN, machine.Pin.OUT)
while True:
try:
if int(get_data()) >= 20:
pin.high()
else:
pin.low()
except TypeError:
pass
time.sleep(TIMEOUT)

if __name__ == '__main__':
print('Get the state of {}'.format(ENTITY))
main()

2016/10/30

Start network on esp8266

Filed under: esp8266 — Mathz @ 08:46

Configure network as client
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('ssid', 'password')

Show IP-adress
wlan.ifconfig()

Configure network as access Point

import network
ap = network.WLAN(network.AP_IF)
ap.active(True)
ap.config(essid="network-name", authmode=network.AUTH_WPA_WPA2_PSK, password="abcdabcdabcd")

2011/01/18

Uppdatera WordPress

Filed under: Projekt — Mathz @ 21:12

Efter att blivit hackad frågar man sig, varför har man inte uppdaterat WordPress tidigare?

Eftersom det är enkelt att uppdatera borde man alltid ha senaste WordPress installerat!

Tyvärr var det inte så, utan jag fick läsa tillbaka en gammal backup. Därför förlorade jag posterna från senaste 2 månaderna.

2009/08/04

Hem Automation

Filed under: Projekt — Mathz @ 08:21

Här ska jag försöka skissa lite på men tänkta styrning av hemmet.

Det roliga med BasicX är att man kan komma på hur mycket som helst man vill göra och även kan göra. Just BasicX är en ganska använd microkontroller. Kanske just för att den används i minirobot byggen.
Jag hoppas den ska klara av I2C komunikation, dels mellan två eller flera BX24 även till andra kretsar. Den stora frågan är hur lång kabel kan man ha mellan enheterna.
Grundtanken är att ha en manöverenhet i de flesta rum. Från varje enhet ska man kunna sytra ljud och ljus, just i det rummet. Vid utgången ska man kunna släcka alla lampor eller aktivera dimmers för lamporna i fönstren.
Tanken är att jag ska använda en BX24 koplad till datorns serieport som ska vara själva huvudenhet. Sedan på I2C bussen ska jag koppla in flera BX24 eller I2C kompatibla enheter.

Uppslag till saker som går att styra:
Ljud i rummen
Lampor i fönstren och i tak.
Grageport

Uppslag till saker som går att övervaka:
Frys
Kyl
Kaffebryggaren
Dörrarna låsta
Fönstren stängda

Olika “lägen”:
Gäster – Lamporna ska vara tända
Borta – Lamporna ska tändas och släckas
Hemma – Lamoprna ska släckas vid inställd tid. Tänds vid skymning

Frågor:
I2C busens max längd?
Antal enheter?

Jag har hittat en krets som använder BasicX eller Pbasic, detta är ganska bra val för mig eftersom jag har programerat basic/ASP/PHP

Man kan köpa delar från http://www.phanderson.com/basicx/index.html.
Frågan är om det finns på närmare håll och till en billig peng.

Powered by WordPress