mathz.nu Asterisk Blacklist Hobby webbhotell

2009/01/14

Mythtv

Filed under: Hobby — Mathz @ 20:44

Installation:
apt-get install mythtv i Ubuntu.

Opensasc-ng:
http://opensvn.csie.org/opensascng/ revision 49. Jag testade revision 56 men den fungerade inte så bra.
Mer info: http://dolot.kipdola.com/index.php?title=Install_SASC-NG

LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/sc/PLUGINS/lib/ ./sasc-ng -j 0:2 -j 1:3 –cam-budget –sid-allpid –sid-nocache

Zabbix

Filed under: Server — Tags: — Mathz @ 14:29

Ett bra övervakningsprogram som körs på Linux i en Apache och PHP miljö.

Finns klienter för de flesta operativ.

Manual

Source 1.6

För installation på Ubuntu behövs apt-get install gcc libmysqlclient15-dev make

Installera själva servern:

./configure –with-mysql –enable-server –enable-agent
make install

Lösenord till hårdwara

Filed under: Server — Tags: — Mathz @ 14:27

En bra länk för att komma in i olika hårdvaror som routers och switchar.

http://www.cirt.net/passwords

Default ip på en Netgear GS716T är 192.168.0.239

Manualen för NetGeat GS716T finns här.

2009/01/03

PHP i WordPress

Filed under: Wordpress — Mathz @ 22:03

För att köra PHP kod i WordPress behöver man en kod exekverare. Jag använder mig av PHPExec-2

Blacklist

Filed under: Asterisk — Mathz @ 21:47

Här är en lista på nummer som är hämtade från Leffeboys hemsida. Tack för en kanon sida! Senast uppdaterad: 20080806

Jag har skojat till det lite med hjälp av min Asterisk. :) När ett nummer i listan ringer ringer jag tillbaka till deras eget nummer. Här är min konfig.

[incommingnumber]
exten => s,1,LookupBlacklist(j) ; Eftersom jag använder 1.2.21.1 så behöver jag ‘j’.
exten => s,1,Answer ;
exten => s,2,Background(/var/lib/asterisk/sounds/custom/welcome); Hälsar välkommen till oss
exten => s,3,Dial(SIP/kontor&SIP/koket&SIP/2004&SIP/2020&SIP/2010&SIP/2011&SIP/2012&SIP/2013&SIP/2014,25,Ttr) ; incoming calls are redirected to SIP telephone with number
exten => s,4,Background(/var/lib/asterisk/sounds/custom/mobile); Om vi inte svarar inom 25 sek säger jag våra mobil nummer
exten => s,5,Dial(SIP/kontor&SIP/koket&SIP/2004&SIP/2020&SIP/2010&SIP/2011&SIP/2012&SIP/2013&SIP/2014,25,Ttr) ; incoming calls are redirected to SIP telephone with number
exten => s,6,Background(/var/lib/asterisk/sounds/custom/noanswer); Säger att ingen är hemma tala in meddelande
exten => s,7,Voicemail(sXXXX); XXXX = Voice mail ext.
exten => s,8,Hangup
exten => s,102,Goto(blacklisted,s,1)

[blacklisted]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Wait(1)
exten => s,3,Dial(SIP/${CALLERID(num)}@XXXXX,30,r) ; Utgående provider
exten => s,4,Hangup

Listan är uppdaterad 2008-05-16. Det finns några konstiga nummer i listan tyvärr, även kontakt och växelnummer (dvs. alla telefonnummer som fanns på Leffes sida).

När du ska klippa in telefonnumren i Asterisk tänk på att kopiera några av raderna i taget, eftersom Asterisk inte klarar hela listan på en gång.

 

Helikopter-fond

Filed under: Hobby — Mathz @ 21:20

2009-01-01 Öppnades min Helikopter-fond.

Fondens medel är tänkta att användas till inköp av en radiostyrd Helikopter med tillbehör.

Fonden stödjs genom insättning på Swedbankskonto: 8480-6,973 319 596-1

HDPARM

Filed under: Server — Mathz @ 21:19

Jag har kört hdparm på några servrar och fattar inte varför resultatet blir som det blir.

mathz@media:~$ sudo hdparm -Tt /dev/md1
/dev/md1:
Timing cached reads:   1732 MB in  2.00 seconds = 865.88 MB/sec
Timing buffered disk reads:  718 MB in  3.00 seconds = 239.16 MB/sec

root@cpanel [/home/mathz]# hdparm -Tt /dev/md0
/dev/md0:
Timing cached reads:   9260 MB in  2.00 seconds = 4637.01 MB/sec
Timing buffered disk reads:  504 MB in  3.02 seconds = 166.78 MB/sec

space ~ # hdparm -Tt /dev/md/0
/dev/md/0:
Timing cached reads:   2504 MB in  2.02 seconds = 1239.35 MB/sec
Timing buffered disk reads:  202 MB in  3.01 seconds =  67.04 MB/sec

sun-x2200M2:~ # hdparm -Tt /dev/sda

/dev/sda:
Timing cached reads:   4148 MB in  2.00 seconds = 2075.73 MB/sec
Timing buffered disk reads:  240 MB in  3.03 seconds =  79.33 MB/sec

lkp5# hdparm -Tt /dev/sda (Paravitual)
/dev/sda:
Timing cached reads:   2560 MB in  2.00 seconds = 1280.17 MB/sec
Timing buffered disk reads:  244 MB in  3.01 seconds =  80.93 MB/sec

lkp5# hdparm -Tt /dev/sda (BusLogic)
/dev/sda:
Timing cached reads:   2472 MB in  2.00 seconds = 1236.17 MB/sec
Timing buffered disk reads:  312 MB in  3.01 seconds =  103.93 MB/sec

nas1:~$ sudo hdparm -Tt /dev/sda
/dev/sda:
Timing cached reads:   16418 MB in  2.00 seconds = 8217.38 MB/sec
Timing buffered disk reads: 2482 MB in  3.00 seconds = 827.24 MB/sec

SIP-Server

Filed under: Asterisk — Mathz @ 21:14

Under de senaste dagarna har jag konfigurerat och installerat ett SIP telefonsystem hemma hos oss. Jag började med att installera Asterisk på en av mina Linux maskiner. Själva installationen gick väldigt lätt. Men sedan började problemen med att få ihop det hela.

Jag använde följande program och hårdvara:
en linux server med Gentoo som operativ system. PIII 2x450GHz
Asterisk
Linksys SPA-3102
Linksys VoIP telefer SPA-921
Konto hos xw3.se och port80

Tanken med hela installation är att kunna ha flera nummer till våra telefoner här hemma, eftersom jag driver en egen firma. Förut har det varit en massa springande eftersom företagsnummret bara har funnits på ett fåtal ställen i huset.

SPA-3102
Denna används för att koppla den vanliga telefonlinjen (PSTN linje) till en VoIP miljö. SPA3102 har en WANport, en LANport, en PSTNport, en Linjeport.Jag använder inte all funktionalitet i SPA3102:an, tex. inte router delen på Ethernet sidan utan “kör” SPA:an i bridge mode. Detta var dåligt dokumenterat i manualerna fick helt enkelt använda “try and error” metoden för att komma fram till att det var så jag ville ha det. Eftersom jag hade en lokal VoIP-server i form av en Asterisk.

Asterisk
Det man behöver i telefonväg och lite till. Flera funktionerna kommer vi att använda. Telefonsvarare, telefonkonferens, olika händelser vid olika tidpunkter på dagen.

Linux server
Jag installerade Asterisk på en Gentoo server som jag hade. Jag fick genast problem med NAT och wx3.se kontot. Därför tryckte jag i ett extra närverkskort för att användas för Internet anslutning. Största anledningen var att min brandvägg inte hade stöd för SIP/RTP. Så nu har servern två kort, ett för interna nätverket och ett för Internet. Jag ansluter till Internet genom en Netscreen brandvägg i “hidden mode” dvs. att den transparent ur ett NAT/routing perspektiv.

Problem som är lösta:
Registrering hos wx3.se
SPA-3102 svarade inte på inkommande samtal
Det gick inte att ringa ut genom SPA-3102:an
Egna inspelningar av meny och hälsningsfraser
SPA-3102 svarade inte direkt
SPA-3102 svara inte när den som ringer har doltnummer, genom att lägga till 00 som prefix i 3102 forwarderade den samlraet till Asterisken.
Problem som är kvar:
Det förekommer echo och förvrängd röst när man ringer över spa-3102

Lösningar på problem som jag har haft kommer här.
Registreringen hos wx3.se för utgående och inkommande samtal.
Jag börjar med inkommande samtal, som jag skrev förut hade jag problem med NAT men det löste jag “smidigt”. För att få det fungera behöver man följande rader i sip.conf
register => <telefonnummer>:<lösenord>:<användare>@wx3.se/<intern anslutning>
ex. <br />register => 013456324:edfeeF434R:u5634_5543@wx3.se/2600

i extensions.conf:<br />exten => 2600,1,Answer ; Futurewave via wx3
exten => 2600,2,Background(/var/lib/asterisk/sounds/custom/futurewave-welcome)
exten => 2600,3,Dial(SIP/kontor&SIP/koket,25,Ttr)
exten => 2600,4,Background(/var/lib/asterisk/sounds/custom/futurewave-manga)
exten => 2600,5,Dial(SIP/kontor&SIP/koket,25,Ttr)
exten => 2600,6,Voicemail(s2600)
exten => 2600,7,Hangup
Jag har gjort egna inspelningar för mitt företag. Observera att ljudfilerna heter .wav men filändelsen använder man inte i extensions.conf
För utgående samtal behöver man följande i extensions.conf
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@wx3-out,30,r)
Jag har valt att använda en 9 framför telefonnummret man vill ringa för att komma ut genom wx3.se. eftersom 9:an måste tas bort innan man kan skicka telefonnummret till wx3.se behöver man följande ${EXTEN:1} och sip.conf
[wx3-out]
type=peer
secret=lösenord
username=användare
host=wx3.se
fromuser=telefonnummer ; utan bindesträck
fromdomain=wx3.se
canrenvite=yes
insecure=very
qualify=yes
nat=no ;

Workaround för doltnummer i SPA-3102 svara inte när det är doltnummer som ringer. Just nu har jag gjort en lösning som jag själv tycker inte är tillfredsställande. Under fliken “PSTN Line” och värdet för “PSTN CID Number Prefix:” satte jag till 00. Nu fungerar det , men CID:en som dyker upp i displayen står det 00 före alla nummer. Denna workaround ledde till en annan “habrovink” i extensions.conf
exten = _00.,1,Dial(SIP/${EXTEN:2}@pstn-out,30,r)
SPA-3102 svarade inte direkt. Ändrade värdet “PSTN Answer Delay:” till 1 under filen “PSTN Line”. Testade med 0 upp till 5, men 1 var det som märkes minst för den som ringer.

Powered by WordPress