mathz.nu Asterisk Blacklist Hobby webbhotell

2011/01/18

Ändra MYSQL datadir

Filed under: Server — Mathz @ 19:52

Som root behöver man göra följande steg för att kunna ändra mysqls databas katalog (datadir):

/etc/init.d/mysql stop
cp -rp /var/lib/mysql  /new/mysql/dir

vi /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld

Lägg till dessa rader innan avslutande } :
/new/mysql/dir r,
/new/mysql/dir/** rwk,

/etc/init.d/apparmor restart
vi /etc/mysql/my.cnf

Ändra datadir till din nya katalog:
datadir=/var/lib/mysql
till:
datadir=/new/mysql/dir

Starta sedan om mysql:
/etc/init.d/mysql restart

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress